درختان و درختچه های مقاوم به سرما و یخبندان

گیاهان مقاوم به سرما

 درختان مقاوم به سرما و یخبندان را بشناسید درختان سرسبزی و زیبایی خاصی را به محیط زندگی انسان‌ها بخشیده‌اند، اما بسیاری از آن‌ها با شروع فصل سرما، خزان را تجربه کرده و برگ‌ها و سرسبزی خود را از دست می‌دهند. در این میان درختانی وجود دارند که حتی در فصل سرما و یخبندان و در […]