بررسی ویژگی‌های کود ازت

ویژگی کود ازت

کود ازت از مهمترین کودهای کشاورزی کود ازت ، می‌تواند تاثیرات مختلفی روی زمین‌های زراعی داشته باشد. زمین‌های زراعی شاهرگ تمدن بشری هستند و به همین منظور هر آنچه که بر روی آن‌ها تاثیر داشته باشد به اندازه‌ای اهمیت دارد که باید به خوبی مزایا و معایب آن را بررسی کرد. گیاهان مواد غذایی، فیبر، […]

انواع کودهای کشاورزی

کودهای شیمیایی

کودهای کشاورزی و انواع آنها را بشناسید  در ابتدا بهتر است یک تعریف از کود داشته باشیم. به هر ماده‌‌ای طبیعی و یا شیمیایی که موجب بهبود رشد و افزایش محصول در گیاهان و درختان شود کود نامیده می‌شود. در حالت کلی کودهای کشاورزی به چهار دسته تقسیم می شوند كه عبارتند از: کود آلی […]