کود آلی چیست؟ تفاوت کود آلی با کود شیمیایی

کودهای آلی

کودها برای تأمین مواد غذایی و عناصر مورد نیاز گیاهان به خاک یا بافت گیاهان اضافه می‌شوند و کمبودهای خاک را برطرف می‌نمایند. کودها انواع مختلفی از جمله شیمیایی و آلی دارند. در این مقاله می‌خواهیم در مورد انواع کود آلی و تفاوت آن با کود شیمیایی صحبت کنیم. با ما همراه باشید. کود آلی […]