انواع کاکتوس های گلدار را بشناسید

کاکتوس های گلدار

وقتی صحبت از کاکتوس به میان می‌آید، ذهن بسیاری از افراد به سمت گیاهانی با خارهای فراوان می‌رود. در صورتی که کاکتوس‌ها تنها گیاهانی با خارهای فراوان نیستند. بسیاری از این گیاهان در کنار خارهای خود گل‌های بسیار زیبایی دارند که شاید نتوانید نظیر آن را در گیاهان عادی ببینید. درمقاله قبل در رابطه با […]