هنر کاشت سبزیجات در مناطق گرمسیری

هنر کاشت سبزیجات در مناطق گرمسیری

کاشت سبزیجات در مناطق گرمسیری را می‌توان هنر صنعت زراعت و باغبانی دانست، چرا که سبزیجات ذاتا وابسته به آب هستند و همین موضوع باعث می‌شود که کم‌تر کسی سراغ کاشت سبزیجات در مناطق گرمسیری برود. شاید بسیاری فکر کنند که کاشت سبزیجات در مناطق گرمسیری کاری پردردسر است، که نتیجه آن به دردسرهایش نمی‌ارزد. […]