انواع مختلف پرتقال

انواع مختلف پرتقال

میوه پرتقال یکی از محبوب‌ترین میوه‌هایی است که اگرچه تا چند سال پیش فقط در شش ماهه دوم سال در بازار موجود بود، اما امروزه هر وقت که بخواهید در دسترستان است. با توجه به شرایط محیطی اقلیم‌های گوناگون، انتخاب طبیعی موجب به وجود آمدن گونه‌های متفاوتی از میوه پرتقال شده که هرکدام طعم، رنگ […]