معرفی 5 درخت سریع الرشد

درختان سریع الرشد

بعضی از گیاهان و درختان در برخی نقاط جهان وجود دارند که سریعا رشد و تکثیر پیدا می‌کنند. درختان سریع الرشد معمولا در زمان کوتاهی در صورت وجود شرایط رشد، تنومند و مرتفع می‌شوند. منفعت درختان سریع الرشد این است که نیازهای صنعت چوب و صنایع کاغذ سازی را فراهم می‌کنند. در این مقاله با […]